Forside


RED LIVET uge
4-11 juli 2020

Hvad skal vi gøre i forhold til klimakrisen, global fødevare retfærdighed, biodiversitets krisen, genskabe mikro livet i jorden, give dyrerne et værdigt liv og ikke bare være kød.

            

Vi udveksler erfaringer, evaluerer, inspirere, bliver klogere, lægger planer, men også forvandler os selv og tager skridt i retning af det gode liv, som vi gerne vil skabe for os selv og hinanden - nemlig en verden med global retfærdighed, fred, lokal selvbestemmelse og harmoni mellem alt levende.

Dagligt skifter vi rundt mellem 3 aktiviteter, som vist på tegningen. Hver morgen er der morgendans for de friske fra 7:45-8:00 inden morgenmaden. Musikken, rytmerne og tempoet er forskellig fra dag til dag.Blødgøre kroppen

     

Vi har et stort scenetelt og et professionelt lydanlæg. Vi har el-klaver, el-bas, guitarer, trommer, blæseinstrumenter, percussion mm. Og vi har sanghæfte til fællesang.

Vi stræber efter, at de fleste hver dag deltager i et band, hvor nogle er musikere, andre sangere og så måske nogle fordansere - alle gerne i sjov udklædning. Man kan synge sine egne sange eller lave nogle nye. Eller man vælger fra vores forberedte sange, hvor man får tekster (med becifring) og kan høre melodi på sin smartphone. Se/læs/lyt til mere.

Eksempler:  

               

Om aftenen er der optræden. Konceptet er, at man godt må synge falsk, gå i stå og være dårlig på et instrument - alle kan være med - vi skal bare have det sjovt og udfolde os frit. Man kan få instruktion i brug af instrumenter, i samspil, i optræden mm. Og når man synger, har man teksten foran sig på et nodestativ. Imens danser vi andre.


Frigøre bevidstheden

I 1960'erne opstod nogle snakkegrupper, hvor man konfronterede hinanden med, hvad man ville med sit liv. Det førte til studenteroprøret, ungdomsoprøret og en kulturrevolution, hvor børnene ikke længere skulle have spanskrør og lussinger, men humanistisk pæagogik, - hvor kvinderne ikke længere skulle stå i køkkenet og lave mad til manden, men komme ud og deltage i samfundet og også bestemme over sin egen seksualitet, - hvor man begyndte på økologisk dyrkning, terapi og personlig udvikling mm. Nu vil vi gøre noget lignende, men anderledes.

Alle kan bidrage med oplæg til snak, men Tommy Falkeøje vil instruere i - og så vil vi afprøve det, som i de sidste 20 år har udviklet sig i progressive kredse i USA, hvor man snakker om den nye bevidsthed, der handler om det naturlige og oprindelige, og som indebærer konstruktive sociale kompetencer, åbenhed og ærlighed, mod og styrke samt overens- stemmelse mellem ord og handling.

 Visualisere

 

Vi skal snakke sammen i små og store grupper. Ikke så meget om de nære aktioner de kommende måneder, men mere om det langsigtede, der skal ske de næste 5-10 år. Ikke så meget om, hvad for et samfund vi vil skabe. Men hvordan gør vi det?

Selvforsyningskæder, tøjbyttecentraler, anskaffelse af kollektive jorde, organisere byggeweekender, lave internet TV-kanaler, lave spisesteder, overnatningssteder, børnehuse, ungdomshuse, arbejdspladser, hvor vi ansætter hinanden eller nøjes med kost og logi, forpligtende fællesskaber, hvor vi sørger for, at unge kan deltage, også når de har fået børn.

De kommende 5-10 år vil meget ændre sig. Klimakrisen og de andre kriser vil tvinge os til at ændre livsstil - men også hele den måde vi som samfund og fællesskab fungerer på. Det er ikke om nogle år, men nu at der skal ske noget. Det starter ikke med at overbevise politikerne om noget, for de kan reelt ikke gøre noget. Det starter med os selv: Hvad vil jeg med mit liv? Hvordan kan jeg realisere det sammen med andre?

Vil du se nogle videoer?