Forside

Tilmelding til Gro sommerlejr 2020

            Hvis du har købt billet på Ticket Master til en uge, skal du selvfølgelig ikke også betale for ugen til vores bank konto eller med MobilePay.
            Men du må meget gerne tilmelde dig her, selv om vi får besked fra Ticket Master.

Tilmelding

Uge 28: lørdag 4/7   -  lørdag 11/7  RED LIVET uge (fokus på voksne).

Uge 29: lørdag 11/7 -  lørdag 18/7  DET GODE LIV uge (fokus på børn).

Uge 30: lørdag 18/7 -  lørdag 25/7  DET GODE LIV uge (fokus på børn).

Uge 31: lørdag 25/7 -  lørdag 1/8   reserveret til Extension Rebellion
og nye, der vil være med.

Uge 32: lørdag 1/8   -  lørdag 8/8   reserveret til Den Grønne Studenter Bevægelse
og nye, der vil være med.

Jeg tilmelder antal:
Voksne (over 24 år):     (1085 kr. pr. person)
Unge (15-24 år) samt studerende og pensionister *):     (805 kr. pr. person)

Børn (2-14 år):     (630 kr. pr. person)
Børn under 2 år er gratis. Er du eneforsørger, skal du kun betale for dig selv
og de 2 ældste af dine egne børn. Nummer 3, 4 osv er gratis.

*) For pensionister, der kun har folkepension eller førtidspension.

  Jeg/vi vil gerne leje underlag, sovepose og lagenpose eller lignende til ovenstående (100 kr. pr. person pr. uge). Betales på lejren.

Jeg/vi medbringer eget telt

Kom enkelte døgn: Ring til lejren (2721 0467)
og spørg, om der er plads.

Pris pr. døgn:
155 kr. for voksne
115 kr. for unge
90 kr. for børn

Leje af underlag
sovepose
lagenpose
+ 100 kr.


Kom en dag:
Voksen 100 kr.
Ung 75 kr.
Barn 60 kr.

Inviterede gæster
er gratis.


Har du ikke råd?
Kontakt os, så finder vi en pris, du har råd til.

Samlet pris, beregnet ud fra ovenstående (kr.):

Fornavn

Efternavn

Vej/gade og nummer

Postnummer

By

Email

Meddelelse

Dine informationer bliver gemt i vores database -
og bliver slettet senest inden 2 år.

      Først når du har indbetalt     kr. til vores konto Merkur Bank. reg.nr. 8401 konto nr. 1044124, er du endelig tilmeldt.

            Du kan også betale med MobilePay - 40 42 75 54.

Betaling på lejren
Her kan du også betale med kontanter og kreditkort.

Tilbagebetaling ved afbud
Hvis du alligevel ikke kan deltage i lejren og må melde afbud, skal dette ske indtil 4 uger før din lejr starter - for at få dine penge retur.

Bytte uge
Det er muligt at bytte til en anden uge, hvis der er ledige pladser.

Tilbagebetaling ved sygdom eller anden årsag
Bliver du syg eller andet, skal du melde afbud senest ved ugens start. Du skal derefter sende skriftlig begrundelse for dit afbud. Så vil vi efter sommeren tage stilling til, om vi kan refundere din betaling.

Undtagelser, forbehold og ansvar
En uge kan aflyses. I så fald kan du komme på en anden uge, hvor der er plads, eller du kan få pengene tilbage.
Dyr må ikke medtages.
Vi påtager os intet ansvar i forbindelse med forløb, der har eller kan få terapilignende karakter.

Medlem
Sommerlejren er ikke offentlig. Alle deltagere bliver medlemmer af vores støtteforening i ét år.

Uddrag af formålsparagraf
Medlemmer udfører alle de opgaver, som deltagere og aktivister skal gøre for at få arrangementerne til at fungere. Det er transport i køretøj til og fra arrangementerne for deltagere, gæster, materiel, mad og lignende. Opstilling af telte, domes, skur, vandforsyning og lignende. Deltagelse i havearbejde, høst af grønsager og frugt. Deltagelse i madlavning, opvask, oprydning, rengøring mm. Deltagelse i bagning, brygning af kaffe og te, passe bar mm. Gravning af huller til multtoiletter og flytning af mult lokum. Deltagelse i affaldssortering. Nedtagning og opbevaring af materiel mm. Bygning, vedligeholdelse og reparation af huse og lignende. Deltagelse i leg.

Sikkerhed og forsikring
Hvis der sker uheld eller ulykker i forbindelse med de aktiviteter, der står i formålsparagraffen, er det deltagernes egne forsikringer, der dækker.

OK    

Hvad forventer vi af de voksne på børnelejrene:

1. Deltag i aktiviteterne sammen med børnene
Når nogle af os gengangere sætter kreative aktiviteter i gang, har vi oplevet, at nogle forældre bare sidder passive og kigger på, mens vi gør noget sammen med børnene. Disse forældre synes sikkert, at aktiviteten kun er for børn, og at det er fint, at der er et par voksne, som fungerer som pædagoger og laver noget sammen med børnene. Men vi er ikke pædagoger. Vi er almindelige forældre, som også gerne vil have en hyggelig ferie. Og for os føles det tungt, at der sidder nogle voksne og bare kigger på. Og når vi er færdige med for eksempel at male - og der er maling på hænder, tøj, borde og bænke - er det tungt, at det også skal være os igangsættere, som så skal gå alene og vaske borde og bænke og lægge materialer på plads, mens forældrene kun vasker deres eget barns hænder og tøj. Så er det bedre med et par fælles baljer med vand og sæbe til alle børnene.

2. Vi er som én stor familie.
Vi har desværre et par gange set, hvordan en mor sidder og passer på sit eget barn, mens der ved siden af er et par andre børn, der leger med knive og sav på en uforsvarlig måde. Eller vi har set, hvordan en forælder bare sidder og er opmærksom på sit eget barn, mens nogle andre børn lægger en guitar på jorden, mens de løber rundt og leger - med risiko for at træde på guitaren og ødelægge den. Vi ved godt, at det er normen andre steder, at man ikke blander sig i hinandens børneopdragelse. Men her hos os er det tilladt og ønskeligt, at man blander sig. Vi tager ansvar for hinanden og hjælper hinanden.

3. Børne-regler
Vi har 2 regler på lejren. Man slår ikke andre. Og man mobber ikke eller snakker nedsættende om andre. Vi forventer, at de voksne hjælper børnene med at overholde disse 2 regler. De fleste børn bliver trætte om aftenen efter en lang dag med masse af aktiviteter. Men der er nogle børn, der bliver overtrætte og har svært ved at falde til ro. Vi stræber efter, at der er fælles godnat læsning. Og at forældrene hjælper børnene med tandbørstning og komme ned i soveteltene. Så bliver der bagefter lidt tid om aftenen, hvor de voksne har mulighed for at snakke sammen uden at blive afbrudt hele tiden.

Det handler ikke om, at vi skal yde en hel masse. Vi har jo ferie, hvor vi hygger os, slapper af og nyder livet. Den enkelte går til og fra, som man har lyst til og brug for. Nogle er mere aktive end andre. Vi er alle forskellige. Men alle bidrager.

Børne pædagogik

Europæiske børnepsykologer mener, at der er en helt bestemt slags opdragelse, som skaber et godt, kærligt og ansvarligt menneske. I 1-2 år alderen skal barnet projicere det dyriske udenfor JEG’et og spalte bevidstheden mellem ondt og godt, idet det dyriske er ondt og det hjernestyrede er godt. I 3-4 års alderen skal barnet spalte bevidstheden i en højre og venstre side, identificere sit JEG med den ene side, og projicere den anden side ud på andre. Det skaber den europæiske individualistiske identitet, hvor barnet herefter altid har fokus på sit JEG og har mistet evnen til at føle fællesskabet. I 10-12 års alderen skal barnet så spalte bevidstheden mellem hjerne og krop, så JEG’et bliver i hjernen, og kroppen bliver en slags maskine.

Det er barnet selv, der udfører disse bevidsthedsspaltninger, men det er forældrene, pædagogerne og lærerne, der presser børnene til det. I andre kulturer foregår der nogle andre, men tilsvarende bevidsthedsspaltninger, sådan at alle tænker og opfører sig ens.

Men mennesker har til enhver tid evnen til at slippe disse spaltninger fra det ene sekund til det næste. Lige så snart man føler frihed, kan man skifte til det naturlige og oprindelige. Det er, når man kommer til en bestemt social situation, hvor det forventes, at man opfører sig på en bestem måde, at man straks indtager spaltningerne og dermed får den spaltede bevidsthed.

De ”normale” forældre forhindrer børnene i at opleve det naturlige og oprindelige, idet man hele tiden behandler børnene som en dukke, som man tager og manipulerer med, eller hele tiden fortæller børnene, hvad de skal.

På Gro Sommerlejr stræber vi efter, at børnene får frihed til at opleve det naturlige og oprindelige. Det indebærer dels, at vi ikke fortæller børnene, hvad de skal, men snakker med dem på en ligeværdig måde, som om de er en voksen, der bare endnu ikke har gjort så mange erfaringer. Og dels indebærer det, at børnene får frihed til selv at gøre erfaringer, sådan at de opbygger et fundament i deres bevidsthed, som er kropslig funderet, og som altså bygger på egne erfaringer. Selvfølgelig skal vi også ind imellem være voksne autoriteter, der markerer grænser, som børnene skal holde sig indenfor.